• New Banking Package

  Progress on revision of CRR, CRF IV, on BRRD and the implementation of TLAC

  EU Parliament's and the Council's negotiators agreed upon a solution that paves the way for a final agreement on the revision of the CRR, the CRD IV, on the implementation of the TLAC standard in European law and on the Banking Recovery and Resolution Directive.
  The package can be divided into two deals - for details concerning e.g. the…

 • Arbetsgrupp för alternativ till Stibor

  I Sverige bildas nu en arbetsgrupp med syfte att utreda och ta fram komplement och alternativ till Stibor, en interbankränta som används som referensränta för många finansiella kontrakt.

  I Sverige bildas nu en arbetsgrupp med syfte att utreda och ta fram komplement och alternativ till Stibor, en interbankränta som används som referensränta för många finansiella kontrakt.

  Arbetsgruppen består av de banker som idag deltar i framtagandet av Stibor och som observatörer deltar Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och…

 • Arbetsgrupp för alternativ till Stibor

  I Sverige bildas nu en arbetsgrupp med syfte att utreda och ta fram komplement och alternativ till Stibor, en interbankränta som används som referensränta för många finansiella kontrakt.

  Arbetsgruppen består av de banker som idag deltar i framtagandet av Stibor och som observatörer deltar Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och Bankföreningen. Arbetet har inletts på initiativ av Bankföreningen, som även administrerar arbetsgruppen. Syftet är att lämna en rekommendation under den senare delen av 2019 om komplement och/…

 • FI:s syn på frågor om det andra betaltjänstdirektivet från branschmöte

  FI presenterar i en promemoria sin syn på de frågor som diskuterades under ett branschmöte om det andra betaltjänstdirektivet.

  Den 18 juni 2018 höll FI ett samtal med inbjudna företag och branschföreningar om det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2). Syftet med samtalet var att identifiera frågor och potentiella hinder som de olika aktörerna på finansmarknaden upplever till följd av det nya betaltjänstregelverket, men även att diskutera vilka konsekvenser som…

 • FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

  FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det andra betaltjänstdirektivet.

  FI kommer att tillämpa EBA:s riktlinjer efter den 1 januari 2019. Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder till Finansinspektionen två gånger per år. Betaltjänstleverantörer som är registrerade betaltjänstleverantörer och…