Amendment of regulation on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing BES to implement FATF recommendations

Topic area:
Initiative
Official name
Regeling van de Minister van Financiën van 24 juni 2021 2021-0000083999, tot wijziging van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, het voorschrijven van risicofactoren, het vereenvoudigen van de indicatoren voor ongebruikelijke transacties en het vaststellen van nieuwe formulieren voor de aanmelding en kennisgeving van grensoverschrijdende transporten van liquide middelen
Type
Regulation
Initiator
State (NL)
Submitted
Doc. code
Staatscourant 2021, 34206
Summary
Status
Status

Get a subscription to have access to the whole content.

Current version
Final Version
24.06.2021
Next step
Entry into force and application
In force

Get a subscription to have access to the whole content.

To be applied

Get a subscription to have access to the whole content.

Relevant for

Get a subscription to have access to the whole content.

Associated initiatives