Amendment of the BES Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Regulation

Topic area:
Initiative
Official name
Besluit van 11 juni 2021 tot wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de nadere uitwerking van het begrip uiteindelijk belanghebbende, het samenvoegen van categorieën voor eenvoudig cliëntenonderzoek en nadere regels met betrekking tot geldtransporten
Type
Decision
Level 3 / Other
Initiator
State (NL)
Submitted
Doc. code
STB-2021-290, STB-2021-304
Summary
Status
Status

Get a subscription to have access to the whole content.

Current version
Final version
11.06.2021
Next step
Entry into force and application
In force

Get a subscription to have access to the whole content.

To be applied

Get a subscription to have access to the whole content.

Scope
Relevant for

Get a subscription to have access to the whole content.

Associated initiatives