Implementation Act on loss absorption and recapitalization capacity of banks and investment firms (BRRD2)

Themenfeld:
Stichwörter:
Abwicklung, Sanierung
Initiative
Offizieller Name
Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van de richtlijn verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (Implementatiebesluit verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen)
Art
Beschluss
Level 2
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
11.12.2020
Dok. -Kürzel
Staatscourant 2022, 3577
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Aktuelle Fassung
Stellungnahme Staatsrat
19.01.2022
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anzuwen­den

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anwendungsbereich
Relevant für

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Verbundene Initiativen

Quelle: Staat (NL), Staatscourant 2022, 3577, 2022