Amendment of the size criteria for SMEs - Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Besluit van 5 maart 2024 tot verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 395a, 396 en 397 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2023/2775 van de Commissie van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aanpassingen van de groottecriteria voor micro-rechtspersonen, kleine, middelgrote en grote rechtspersonen of groepen (PbEU L 2023/2775) (Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen)
Art
Beschluss
Level 2
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
22.12.2023
Dok. -Kürzel
Staatsblad 2024, 52
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Aktuelle Fassung
Finale Fassung
05.03.2024
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anzuwen­den

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anwendungsbereich
Relevant für

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Verbundene Initiativen
Level 1
Civil Code Book 2 (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Level 2
Inflationsbedingte Änderung der Größenkriterien für KMU (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Level 3 / Sonstige

Quelle: Staat (NL), Staatsblad 2024, 52, 2024