Amendment to the Regulation on the Designation of Legal Entities under the Sanctions Act 1977

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Regeling van de Minister van Financiën van 17 november 2020, nr. 2020-0000223287, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2012 houdende anwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977, in verband met de wijziging van de vijfde afdeling van de Sanctiewet 1977, waarbij de aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Sanctiewet 1977 zijn gebracht
Art
Verordnung
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
Dok. -Kürzel
Staatscourant 2020, 61217
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Aktuelle Fassung
Finale Fassung
17.11.2020
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anzuwen­den

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Relevant für

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Verbundene Initiativen