Act implementing the Directive on cross-border conversions, mergers and divisions

Themenfeld:
Initiative
Offizieller Name
Wet van 28 juni 2023 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (PbEU 2019, L 321/1) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen)
Art
Gesetz
Level 1
Initiator
Staat (NL)
Vorgelegt
07.02.2022
Dok. -Kürzel
Staatsblad 2023, 252; Staatsblad 2023, 254
Kurz­beschrei­bung
Status
Stand

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Aktuelle Fassung
Finale Fassung
28.06.2023
Nächster Schritt
Inkrafttreten und Anwendung
In Kraft

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anzuwen­den

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Anwendungsbereich
Relevant für

Erwerben Sie ein Abo, um Zugriff auf alle Inhalte zu erhalten.

Verbundene Initiativen
Level 1
Civil Code Book 2 (Regelungsbestand, Stammversion, NL)
Umwandlungsrichtlinie (Regelungsbestand, Änderungsversion, EU)
Level 2
Level 3 / Sonstige

Quelle: Staat (NL), Staatsblad 2023, 252; Staatsblad 2023, 254, 2023